Marlou Gootzen

kinderbekken-
fysiotherapie

Gespecialiseerd in de problemen rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen en de mogelijke behandeling daarvan.

Fysiotherapie voor kinderen

met problemen in het bekkenbodemgebied

De bekkenbodem is een spierlaag aan de onderkant van het bekken. De bekkenbodem heeft drie functies; het dragen van de organen in de onderbuik, het sluiten en openen van zowel de urinebuis (het plasgaatje) en de anus (het poepgaatje) en zorgt voor stabiliteit. Meisjes hebben nog een extra gaatje, de vagina. Problemen bij kinderen treden meestal op wanneer de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Ook kunnen door een operatie in de buik- of het bekkengebied of door een traumatische ervaring klachten ontstaan.

De bovengenoemde problemen kunnen zich uiten in de volgende klachten:

 • Urine- en/of ontlastingsverlies.
 • Onrustige blaas, heel vaak plassen.
 • Obstipatie (verstopping in de darmen).
 • Verminderde eetlust / buikpijn / lusteloosheid.
 • Blaasontstekingen.
 • Angst om te plassen of te poepen.
 • Bedplassen.
 • Problemen op het gebied van de seksualiteit (bij oudere kinderen).

Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van het kind en het gezin. Kinderen, maar ook hun ouders, schamen zich vaak voor deze klachten en durven niet of met maar weinig anderen hierover te praten. Vanaf de leeftijd van ongeveer 5 jaar is het kind gericht trainbaar en kan de kinderbekkenfysiotherapeut met het kind gaan oefenen. Bij jongere kinderen krijgen de ouders gerichte adviezen mee.
De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt samen met het kind en de ouder(s) en in samenspraak met de verwijzer naar een manier om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken.

Inventarisatie van de klachten gebeurt aan de hand van:

 • Een vraaggesprek.
 • Poep- en plasdagboeken.
 • Lichamelijk onderzoek.
 • Eventueel aanvullend onderzoek.

Na deze inventarisatie wordt met het kind en de ouder(s) doorgesproken welke behandeling het meest zinvol is.
Het kind en de ouders krijgen voorlichting en adviezen met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding.
De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen.
Soms is het nodig meerdere deskundigen  in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken  en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Omdat het bij deze problematiek meestal niet gaat om een chronische indicatie worden er door de zorgverzekeraar 9 behandelingen vergoed. Indien nodig kan dat met 9 behandelingen verlengd worden.

Voor kinderbekkenfysiotherapie is geen verwijzing van huisarts of specialist nodig.