Tarieven &
betalings-voorwaarden

Met alle ziektekostenverzekeraars zijn zorgcontracten afgesloten. Er wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet-gecontracteerde zorg. Dat is zorg wanneer u geen aanvullende verzekering heeft voor (bekken)fysiotherapie of het maximale aantal overschreden heeft.

 

Een behandeling (zitting) bekkenfysiotherapie €52,00
Toeslag aan huis behandeling bekkenfysiotherapie €25,00
Toeslag inrichting behandeling bekkenfysiotherapie €25,00
Telefonische zitting €25,00
Niet nagekomen afspraken 75% van het tariefbedrag
Verstrekte hulpmiddelen Kostprijs
    1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeute.
    2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd of gewijzigd worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd/gewijzigd zullen in rekening worden gebracht met 75% van het tariefbedrag. Ondanks het verzekeringspakket dient u niet nagekomen afspraken zelf te betalen.
    3. De verzekeraars zullen afspraken die niet of te laat worden geannuleerd/gewijzigd niet vergoeden. We zijn verplicht 75% van de behandelkosten bij u in rekening te brengen.
    4. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.
    5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de patiënt.