Hoe gaat het in zijn gang

Mijn
Werkwijze

Intake, informatie, onderzoek, lichamelijk onderzoek, onderzoek bekkenbodem en de behandeling.

Werkwijze bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich op het voorkómen, diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug bij mannen en vrouwen. Vergoeding vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering. Een verwijzing voor bekkenfysiotherapie kan gegeven worden door de uroloog, de gynaecoloog, de chirurg, de maag-darm lever-arts en de huisarts. Het is echter geen noodzaak, omdat voor behandelingen bekkenfysiotherapie (evenals algemene fysiotherapie) geen verwijzing meer nodig is. Fysiotherapie is al enige jaren direct toegankelijk. Elke verwijzer kan naast doorverwijzen een consult-aanvraag doen, ook voor een second opinion. U kunt dit eventueel bespreken met uw arts of therapeut. In de tijd van twee behandelingen bekkenfysiotherapie wordt een volledige diagnose over de bekkenbodemfunctie, in relatie met de gepresenteerde klachten, teruggekoppeld in een verslag. Indien er een specifieke vraagstelling is, is uiteraard telefonisch overleg met de arts ook mogelijk. Bekkenfysiotherapie uit de basisverzekering? Dat kan, maar let u wel op: Alléén als er sprake is van urineverlies. De genoemde 9 behandelingen komen ten laste van uw eigen risico! U heeft wel een verwijsbrief van huisarts of specialist nodig waarop urine incontinentie vermeld staat. U mag één keer in uw leven gebruik maken van deze voorziening.

Informeer eventueel bij de eigen ziektekostenverzekeraar welke verzekering u heeft.

Komt u er niet uit neem dan rechtstreeks contact op met Bekkenfysio-Marlou via onderstaande contactgegevens.
Ik denk graag mee!

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak vindt een uitgebreide intake plaats. Hier wordt incidenteel van afgeweken bij spoed zoals ernstige bekkenklachten tijdens de zwangerschap en op dringend verzoek van de verloskundige.

Er worden vragen gesteld over de klachten, sinds wanneer de klachten er zijn, hoe ze zijn ontstaan, hoeveel last u heeft etc. Ook wordt gevraagd naar de verschillende organen in het kleine bekken zoals uw blaas, (bij de vrouw) de baarmoeder (bevallingen, menstruatie, menopauze), uw darmen, seksualiteit etc. Zo krijg ik een goed beeld van wat er aan de hand kan zijn. Er kan ook gevraagd worden om een plasdagboek, een ontlastingsdagboek, een vezeldagboek of misschien wel een pijndagboek in te vullen. Daar wordt belangrijke informatie uitgehaald die nodig is om een goede diagnose te stellen en een goede therapie te kiezen.

Lichamelijk onderzoek
Gebaseerd op de klachten wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar lage rug, bekken, eventueel heupen en ademhaling. Indien noodzakelijk, maar altijd in overleg vindt een inwendig onderzoek plaats van de bekkenbodemspieren (nooit de eerste afspraak). Middels dit onderzoek kan de status van de bekkenbodemspieren worden vastgesteld (te zwak, te aangespannen, incorrecte coördinatie). Ook kan zo precies worden aangeven waar de klachten zitten of waar het eventueel pijn doet. Tevens kan onderzocht worden of bij de vrouw een verzakking van blaas/blaashals, baarmoeder of bijvoorbeeld de darm aanwezig is.

Vooraf aan een inwendig onderzoek wordt altijd een informed consent ondertekend door de patiënt. Daarmee geeft de patiënt toestemming voor het onderzoek en wordt vastgelegd dat er een voldoende en duidelijke informatie is gegeven over het onderzoek door de bekkenfysiotherapeute.

De uitkomsten van de onderzoeken worden met u besproken, zo ook het behandelplan. Op deze manier wordt duidelijk  waar u aan toe bent en kan met de behandeling gestart worden.

De behandeling

Na het stellen van de fysiotherapeutische diagnose zult u allereerst uitleg krijgen over de verschillende behandelmogelijkheden. De voorgestelde behandelvorm is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Doel van elke behandelvorm is steeds het leren beheersen van coördinatie, aanspannen en/of ontspannen van de bekkenbodemspieren.

Verschillende behandelvormen zijn;

  • Voorlichting.
  • Leefstijladviezen.
  • Oefentherapie.
  • Oefentherapie met inwendige controle.
  • Dilatatieset-Pelotten.
  • Rectale Ballontraining.
  • Kinesiotaping.
  • Massage.
  • Diagnostiek, behandeling en evaluatie middels de MAPLe. De MAPLe is het eerste EMG systeem dat de spieractiviteit van individuele spieren aan verschillende kanten en verschillende dieptes in de bekkenbodem heel precies in kaart kan brengen. Tevens kan er elektrostimulatie en feedback mee uitgevoerd worden.